10. päev – Petlemm

Jeesuse sünnilugu 29. nov. 2021

„Need ütlesid talle: „Petlemmas Juudamaal , sest nõnda on kirjutatud prohveti käe läbi.“ (Matteuse 2:5)

Petlemma tuntakse linnana,kus Jeesus sündis. On palju laule ja lugusid, mis räägivad rahust, mida tunti Petlemmas tol ööl, kui Jeesus sündis.

Tegevus:

Laulge koos mõni laul Petlemmast. Kirjuta näiteks internetis otsingusse sõna „Petlemm“ ja vali üks video, mille saatel laulda.

Vahendid: Ligipääs internetile