15. päev – Et kogu maailm teaks

15. päev – Et kogu maailm teaks

“Aga nähes teda (Jeesust) teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud.” (Luuka 2:17-18)…

Long right arrow Vaata lähemalt

14. päev – Lambad

“Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja.” (Luuka 2:8) Ma olen päris kindel, et lambad olid sama rõõmsad, kui nende karjased! Ka…

Long right arrow Vaata lähemalt

13. päev – Karjased

„Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus  säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.“…

Long right arrow Vaata lähemalt

12. päev – Tall

„Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.“ (Luuka 2:7) Kuna kõik Petlemma võõrastemajad…

Long right arrow Vaata lähemalt

11. päev – Võõrastemaja

„Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.“ (Luuka 2:7) Kui Joosep ja Maarja…

Long right arrow Vaata lähemalt

10. päev – Petlemm

„Need ütlesid talle: „Petlemmas Juudamaal , sest nõnda on kirjutatud prohveti käe läbi.“ (Matteuse 2:5) Petlemma tuntakse linnana,kus Jeesus sündis. On palju laule ja lugusid,…

Long right arrow Vaata lähemalt

9. päev – Eesel

„[Ta läks], et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel.“ Luuka 2:5 Kas sa oskad arvata, kuidas oleks eesli seljas sõita? Maarja…

Long right arrow Vaata lähemalt

8. päev – Joosep

„Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust.“ – Matteuse 1:20 Pane silmad kinni…

Long right arrow Vaata lähemalt

7. päev – Maarja

„ Aga Maarja ütles: “Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!”“ – Luuka 1:38 Maarjal oli VÄGA HEA MEEL, et Jumal oli valinud…

Long right arrow Vaata lähemalt

6. päev – Head uudised

„Ja ingel ütles talle: “Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned…

Long right arrow Vaata lähemalt