Piiblilugu A-2-13 - Biileam ja rääkiv eesel

Me teenime Jumalat, kui järgime tema juhiseid.

Lastele 20. juuni 2020

Sõnum: Me teenime Jumalat, kui järgime tema juhiseid.

Meelespeetav salm: Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna. Johannese 14:23

Tere, poisid ja tüdrukud. Kas sina oled kunagi näinud koera, kes teeb trikke? Mõned koerad oskavad keerutada ja istuda. Meie tänases loos kuulis üks mees eeslit rääkimas. Päriselt rääkimas! Vaatame, mida eesel ütles.

Iisraellased olid Tõotatud maale päris lähedal. Kuid ümberkaudsed rahvad olid proovinud neid takistada ja sundisid iisraellasi nendega sõdima. Kuid Jumal oli nende poolel ja iga võit andis edasi ka teatud sõnumi.

Baalak, Moabimaa kuningas, teadis et tal ei ole sellise jõu vastu mingit võimalust. Kuid siis meenus talle see, mida ta oli kuulnud Biileamist. Mõned ütlesid, et see, mida Biileam õnnistas oli tõeliselt õnnistatud. Ja see, mida ta needis, oli päriselt neetud. Kui Baalak saaks ainult Biileami veenda, et ta neaks iisralleasi, siis võiks tema armeel olla võimalus. Nii saatis ta mõned käskjalad, et nad Biileami tema juurde tooksid. Nad võtsid kaasa palju kulda, mis oli tolleaegseks rahaks.

Biileam uskus Jumalat. Ta oli kunagi olnud prohvet. Kuid ta muutus ahneks ja ei teeninud enam Jumalat. Kuid kui käskjalad tulid, küsis Biileam Jumalat juhiseid. Ja ta sai vastuse: “Ära mine koos nendega. Sa ei tohi needa neid inimesi, sest mina olen neid õnnistanud.”*

Biileam saatis käskjalad koju. Kuid Baalak saatis veel rohkem saadikuid veel suurema hulga kullaga.

Biileam teadis, et Jumal ei taha, et ta läheks. Ta ütles: “Kuningas Baaak võib anda mulle terve palee täie kulda ja hõbedat, kuid ma ei saa teha Jumala soovi vastu.”

Jumal teadis, et Biileam tahaks tegelikult väga minna. Nii ütleski Jumal tol õhtul Biileamile: “Need mehed tulevad, et kutsuda sind endaga kasa. Mine. Kuid tee ainult seda, mida ma ütlen, et sa teeksid.” Nii saduldas Biileam oma eesli ja läks koos saadikutega.

Biileam ei näinud inglit, kes seisis tee peal ja teda takistas. Kuid eese nägi ja keeras seetõttu põllule. Biileam lõi eeslit, et see tagasi tee peale läheks.

Ingel ilmus teist korda. Ja eesel pööras seina vastu, tehes Biileami jalale haiget. Biileam lõi eeslit teist korda. Ja kui ingel kolmas kord ilmus, siis ei olnud eeslil enam kuhugi minna ja ta heitis keset teed maha.

Pärast kolmandat korda löömist tegi Jumal nii, et eesel räägiks. “Mida ma olen sulle teinud, et sa mind kolm korda lõid?” küsis eesel Biileamilt. (vt 4. Moosese 22:28-30).

Biileam oli nii vihane, et vastas talle ilma pikemalt mõtlemata: “Sa tegid mind lolliks.”

“Sa oled minuga aastaid sõitnud,” vastas eesel. “Kas ma olen varem midagi sellist teinud?”

Ja siis nägi Biileam inglit. “Kui sinu eesel ei oleks eemale põiganud, oleksin ma sind tapnud,” ütles ingel. Biileami eesel päästis oma peremehe elu!

“Ma olen pattu teinud,” ütles Biileam inglile. “Kui ma tegin midagi valesti, siis ma lähen tagasi.”

Ingel ütles: “Mine edasi, kuid sa saad rääkida ainult seda, mida Jumal tahab, et sa räägiksid.”

Kui Biileam lõpuks Baalaki juurde jõudis, hoiatas ta teda: “Ma saan rääkida ainult seda, mida Jumal tahab, et ma ütleksin.”

Kolmes kohas palus Baalak tol päeval Biileamil needa Iisraeli rahvast. Kuid iga kord, kui Biileam suu lahti tegu, tuli sealt välja õnnistus.

Pärast kolmandat korda oli Baalak väga vihane. “Mine koju!” käskis ta. “Ma kutsusin sind selleks, et needa oma vaenlasi, kuid sina oled neid kolm korda õnnistanud!”

“Kas ma ei öelnud, et ma ei saa midagi Jumala tahte vastu teha?” ütles Biileam. “Enne, kui ma lähen, ütlen ma sulle, mida need inimesed teevad sinu rahvaga.” Siis Biileam prohveteeris päriselt:: “Iisraelist tõuseb valitseja. Ta hävitab moabiidid… Iisraellased hävitavad sinu linna.”

Jumal õpetas Biileamile, et tema teenimine sisaldab kõike seda, mida sa teed. See on elada elu, mis teeb Jumalale heameelt. Jumala teenimine on Jumala hääle kuulamine ja tema käskude täitmine. See tähendab ka meie enda hääle, sõnade ja tegude kasutamist, et austada Jumalat.

*See vestlus põhineb 3. Moosese raamatu 22-24. peatükil.