Usk ja elu 2: Märgata ja tänada

Usk ja elu on veebikursus, milles kutsume sind avastama ühte erilist lugu. Sinu lugu ja seda, kuidas see on osaks Jumala loost.

Usk ja elu 9. mai 2020

Alustasime oma teekonda kristliku elu ja maailmavaate juurde tõdemusega, et ühegi inimese elu ei ole juhuslik, vaid oluline ja väärtuslik. See on üks neist baasilistest teadmistest, mida usk Jumalasse endaga kaasa toob. Oma teises õppetükis võtame selle teadmise ja teravustame oma fookust nii, et seesama põhimõte tuleks esile igas elatud päevas.

Meie elu ei koosne tähtpäevadest ega suursündmustest. Meie elu koosneb palju enam tavalistest, argistest ja rutiinsetest päevadest, mil me kõnnime oma sissetallatud rada ja tegeleme harjumuspäraste asjadega. Pidulikke ja erakordseid sündmusi on nende päevadega võrreldes vähe, võib-olla ainult käputäis. Nii võibki juhtuda, et olevik ja igapäevane elu tunduvad nürid ja vähetähtsad. See sunnib mõnda inimest pidevalt oma ellu suuri tundeid ja adrenaliini otsima, teine inimene nullib oleviku ära sellega, et elab oma mõtetes kas minevikus või keskendub täielikult tulevikule. Kolmas inimene püüab elu halluse vastu meelemürkide kasutamisega võidelda.

Ometi on nii, et kui meie teadvusse ja praktilisse ellu jõuab arusaamine elu väärtusest ja mõttekusest laiemalt, on võimalik iga päeva – ka seda kõige tavalisemat – elada samamoodi väärtuslikult ja mõtestatult. Kristlikku maailmavaadet ja elustiili eristavad teistest maailmavaadetest ja elustiilidest konkreetsed praktikad ja valikud, kuid veelgi enam iseloomustab kristlust mõtteviis, mis väärtustab iga päeva kui kingitust ja mis õpetab järjest selgemalt ära tundma hea Jumala juhtimist ja tegutsemist igapäevases elus.

Kuidas Jumala tegutsemisest oma elus teadlikuks saada ja kuidas seda märgata? Teinekord on inimestel – võib-olla sulgi? – tunne, et Jumala tegutsemine on midagi arusaamatut või sellist, mis juhtub vaid väga eriliste inimeste elus. Tegelikult räägib nii Piibel kui ka lugematute inimeste elukogemus seda, et Jumala tegutsemist on võimalik märgata ja sellega on võimalik lausa ära harjuda ja kokku kasvada.

Nii nagu paljude teiste asjadega, nii algab ka Jumala tajumine ja äratundmine inimese soovist seda teha. Nii on kõige paremaks alguseks see, kui sa saadad Jumala poole lühikese ja konkreetse palve: „Kui Sa oled olemas ja kui Sa tõesti tegutsed mingil viisil minu elus, siis aita mul ennast ära tunda, aita mul näha seda viisi, kuidas sa mu elus toimetad.“ Piiblis on kirjas ilus lugu sellest, kuidas üks vanem mees oma noore sõbra pärast palvetas, paludes talle Jumala väe ja tegutsemise märkamist. Loe see lugu 2. Kuningate raamatu 6. peatükist, salmid 14–17. Võid sarnast palvet ka enda pärast paluda.


Mõtle järele

Igal inimesel on oma käekiri, mis teda iseloomustab ja teistest eristab. Jumala tegutsemisel on samamoodi „käekiri“, mida on võimalik ära tunda. Järgmises piiblitekstis võetakse hästi üldistavalt kokku see, milline on Jumala tegutsemine. Milline see selle teksti põhjal on? Loe Jaakobuse 1:17.

Millised on esimesed head asjad, mis sinu elus on, mis sulle pähe tulevad? Nimeta mõned.

Mida annab sulle juurde teadmine, et need asjad ei ole sinu elus juhuslikult, vaid et nende taga ja nende andjaks on hea Jumal?

Lisaks sellele toimetab Jumal ka inimeste elus sellisel viisil, mis laseb inimestes esile tulla teatud iseloomuomadustel. Piiblis räägitakse neist iseloomuomadustest kui „Vaimu viljadest“ ehk millestki, millel Jumal laseb inimese elus küpseda ja valmida. Nende omaduste algallikaks on Jumal ja Tema on see, kes pidevalt kultiveerib nende avaldumist meie elus. Nende omaduste märkamine on veel üheks võimaluseks, kuidas Jumala tegutsemist ka väikestest eluolukordades ära tunda. Nii nagu sõna „vili“ ütleb, need omadused on sellised, mille kasvamine ja küpsemine võib elus palju aega võtta. Ja nende kasvamiseks on tarvis teatud tingimusi. Tihti on nendeks tingimusteks mingid elusündmused, mis võivad esmapilgul tunduda täiesti suvalisena, ent tähelepanelikuma pilguga vaadates võivad nad olla just selleks „mullaks“, milles need iseloomuomadused kasvada saavad. Nii ei tohikski meid üllatada, et Jumal tegutseb meie elus ka nende olukordade kaudu, mis võivad esimesel pilgul tunduda rasked või väärtusetud. Loe nimekirja „Vaimu viljadest“ Galaatia 5:22–23. Millist neist oleks kõige rohkem su ellu tarvis ja miks?


Pane praktikasse

  • Pane järgmise kahe nädala jooksul märkmikusse kirja kõik väiksemad ja suuremad asjad, mille eest oled tänulik.
  • Pane tähele olukordi, kus võid lasta armastuse, lahkuse ja rõõmu „viljal“ kasvada.
  • Võimalusel telli ja loe Ann Voskampi raamatut “One Thousand Gifts”, kus autor räägib sellest, kuidas nimekirja koostamine tuhandest väikesest asjast, mille eest tänulik olla, muutis tema elu ja mõjutas suhet Jumalaga.