2. päev - Eliisabet

Jeesuse sünnilugu 28. nov. 2021

“Kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu.” (Luuka 1:41)

Eile lugesime Sakariasest ning täna saame teada Eliisabetist, Sakariase naisest. Eliisabet oli ka Jumala ees “laitmatu”. Kas sa mäletad, mida laitmatu tähendab? Eliisabet oli väga vana ja ei saanud lapsi. Kuid siis, kui Jumala ingel ilmus Sakariasele, jäi ta rasedaks ja tema kõhus hakkas kasvama väike beebi, oli Eliisabet väga rõõmus!

Kui Eliisabet kohtus Maarjaga (me räägime temast mõne päeva pärast!) siis hüppas Eliisabeti beebi tema kõhus. Ku

i põnev! See väike laps oli valitud Jumala poolt, et ta valmistaks Jeesusele teed.

Tegevus:

Hüppamise aeg! Hüppa rõõmust, sest Jumal tahab meile anda palju häid asju. Hüppame koos!