Piiblilugu A-2-1 - "Jeesus, teener"

Me näitame Jumala armastust, kui me teenime teisi.

Lastele 4. apr. 2020

Sõnum: Me näitame Jumala armastust, kui me teenime teisi.

Meelespeetav salm: “Kui nüüd mina, Issand ja Õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu.” Johannese 13:14

Tere, poisid ja tüdrukud. Kas mõned ülesanded on ebameeldivad? Jeesus tegi oma jüngrite heaks ühte sellist tööd. Ta tahtis oma jüngritele näidata seda, kui palju ta neid armastab ja kuidas nad peaksid teisi teenima.

Jeesus oli koos jüngritega kogunenud paasapüha pidama. Jeesus teadis, et see on viimane kord, kui nad koos söövad, enne kui ta sureb. Ja ometi oli nii palju asju, mida ta neile veel õpetada tahtis.

Tema jüngrid võisid tunda, et midagi hakkab juhtuma. Kuid nad ootasid, et Jeesus istub troonile ja saab selle maa valitsejaks. Nad ootasid, et ta rajaks oma kuningriigi maa peal. Ja igaüks neist tahtis selles parimat kohta. Nad kõik uskusid, et nad väärivad kõige olulisemat positsiooni.

Neil päevil oli kodus tavaliselt teener, kes pesi enne söögiaega külaliste jalgu. Ja alati tehti seda suurte ja oluliste pidusöökide ajal, nagu pasaapüha seda oli. Selles toas olid kõik asjad valmis – kauss, kann veega ja rätik. Kuid ei olnud teenrit. Söök oli valmis. Kui keegi ometi peseks nende jalgu, siis saaksid nad paasasöömaajaga alustada.

Kõik jäid vaikseks ja ootasid. Vaikus oli lausa rõhuv. Mitte ükski jüngritest ei julgenud teisele otsa vaadata. Kõik teadsid, mida tuli teha, kuid keegi neist ei tahtnud seda teha. Nad kõik ilmselt mõtlesid: “Mina ei hakka tegema teenri tööd. Mina olen see, kes väärib kõige tähtsamat kohta Jeesuse uues kuningriigis. Ma ei põlvita selleks, et pesta teiste jalgu.”

Jeesus teadis, mida tema jüngrid mõltevad. Ta tahtis nii väga neile õpetada, et tema kuningriik on ehitatud armastusele. Ja see, kuidas näidata armastust teiste vastu, on panna teised inimesed esimesele kohale. Jeesuse jüngrid olid koos temaga koos olnud kolm aastat, kuid ei olnud õppinud kõige olulisemat asja. Suurus Jumala kuningriigis tuleb läbi teiste inimeste alandlikku teenimist.

Jeesus andis neile veel viimase eeskuju. Ta tõusis vaikselt lauast ja võttis oma kuue seljast. Sidus rätiku vööle. Valas vett kaussi. Ja ilma ühtegi sõna lausumata hakkas pesema jüngrite jalgu. Ta ei pidanud loengut vaid tegi tööd, millest kõik teised olid arvanud, et nemad on liiga tähtsad, et seda teha. Kas sa suudad ette kujutada, kui häbi jüngritel oli? Tema oli nende isand, Jumala poeg, universumi Looja. Ja tema teeb teenri tööd.

Peetrus ei suutnud seda enam taluda. “Issand, sina ei saa pesta minu jalgu!” ütles ta.

“Kui ma sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga,” vastas Jeesus.

Jeesus pesi rohkem kui mustust oma jüngrite jalgadelt. Ta pesi ära nende uhkuse ja isekuse. Ta õpetas neile, kuidas teenida üksteist. Ta näitas seda, kuidas jõuda nendeni, kellele nad peagi hakkavad rääkima head sõnumit. Jeesus lõpetas ja istus maha. “Kas te saate aru sellest, mida ma olen teile teinud? ” küsis ta jüngritelt. “Kui mina, teie Issand ja Õpetaja olen pesnud teie jalgu, siis peate ka teie pesema üksteise jalgu. Ma olen andnud teile eeskuju. Teie peate tegema nii, nagu mina teile olen teinud.” Jeesus ütles ,te teenige teisi. Ärge häbenege teha midagi, mis näitab minu armastust.

Alandlikkus on tõelise suuruse märk. Sel õhtul õppisid Jeesuse jüngrid midagi, mida nad kunagi ei unustanud. Ja Jeesus tahab, et ka meie seda õpiksime.

Kui Jeesus oli lõpetanud, siis andis ta neile veel ühe lubaduse. Ta ütles: “Järgmine kord peame sellist teenistust üheskoos juba taevas.”

Ühel päeval oleme me koos Jeesusega. Ja peame seda erilist teenistust koos temaga. Kuid seni tahab Jeesus meil aidata elada nii, et saaksime aidata teisi. See on üks viis, kuidas me näitame Jumala armastust teiste vastu.