Piiblilugu A-1-1 - "Uus maa"

"Jumal on armastus" on kirjutatud kõigesse, mida tema tegi.

Lastele 4. jaan. 2020

Sõnum: “Jumal on armastus” on kirjutatud kõigesse, mida tema tegi.

Meelespeetav salm: “Alguses lõi Jumal taeva ja maa.” 1. Moosese 1:1

Tere, poisid ja tüdrukud. Kas te olete kunagi olnud mõnes hästi pimedas kohas? Seal, kus ei ole mingit valgust? Selline oli kõik siis, kui Jumal hakkas meie maad looma.

Jumal vaatas pimedat ja veega kaetud ruumi. Käes oli aeg, kui ta tahtis oma plaanid maa osas teoks teha. Siis ütles Jumal: “Saagu valgus!” Ja äkitselt oli seal särav valgu. Jumal eraldas valguse pimedusest. Ta nimetas valguse päevaks ja pimeduse ööks. See oli loomise esimene päev.

Jumal vaatas ringi. Vesi kattis kõike. Ta rääkis ja veed jagunesid, moodustus taevas. See oli loomise teine päev. Jumal vaatas vesist maailma ja ta ütles: “Veed kogunegu taeva all ühte paika, et kuiva näha oleks!” Nagu ta ütles, nii ka sündis. Jumal nimetas veed “mereks” ja kuiva pinna “maaks”. Jumal vaatas merd ja maad ning nägi, et see oli hea.

Siis ütles Jumal: “Maast tärgaku haljas rohi, seemet kandvad taimed, viljapuud, mille viljas on nende seeme, nende liikide järgi maa peale!” Ja nii sündis. Jumal vaatas taimi ja puid ja nägi, et see oli hea. See oli loomise kolmas päev.

Jumal vaatas taevasse. “Saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst!” ütles ta. “Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid, olgu nad valgusteks taevalaotuses, valgustuseks maale!” Jumal tegi kaks suurt valgust. Päike oli säravam valgus ning valgustas päeva. Kuu oli väiksem valgus ja säras öösel. Jumal tegi ka tähed. Ta vaatas päikest, kuud ja tähti ja nägi, et see oli hea. See oli loomise neljas päev.

Jumal ütles: “Vesi kihagu elavaist olendeist, ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole!” Jumal vaatas kõiki neid vees elavaid loomi. Ta vaatas linde. Ja ütles: “See on hea!” Jumal õnnistas neid ja ütles: “Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke mere vesi, ja lindusid saagu palju maa peale!” See oli loomise viies päev.

Jumal ütles: “Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad ja metsloomad 
nende liikide järgi!” Ta vaatas neid ja nägi, et need olid head. Siis ütles Jumal: “Tehkem inimesed oma näo 
järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!”

Jumal lõi mehe ja naise (räägime sellest järgmisel nädalal natuke rohkem) ja õnnistas neid öeldes: Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele. … Ma annan teile kõik seemet kandvad taimed kogu maal, ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles on nende seeme; need olgu teile roaks!” Jumal vaatas kõike, mida ta oli teinud ja see oli väga hea. See oli loomise kuues päev.

Jumal tegi maailma kuue päevaga. Kui ta oli selle ilusaks teinud, andis ta selle Aadamale ja Eevale, et nad selle eest hoolitseksid. Jumal annab meile ka täna häid asju, sest ta armastab meid. Kui me näeme imelisi asju looduses, siis pidagem meeles, et Jumala armastus meie vastu paistab läbi selle, mida tema on teinud.