Usk ja elu: 1. Minu lugu

Usk ja elu on veebikursus, milles kutsume sind avastama ühte erilist lugu. Sinu lugu ja seda, kuidas see on osaks Jumala loost.

Usk ja elu 9. mai 2020

Me ei juurdle tavalisel päeval eriti oma elu ja selle tähenduse üle. Kiirustame hommikul tööle või kooli, püüame oma päevaste ülesannetega võimalikult hästi toime saada, veedame õhtud perekonna seltsis või mõne hobiga tegeledes või lihtsalt teleri ees pikutades. Veidi rohkem võib elu mõte meil peast läbi käia, kui kuuleme viimast uudist kellegi elu nõudnud liiklusõnnetusest või kui loeme raamatut, mis suunab meid eksistentsiaalsete teemade juurde. Hoopis teisiti on lugu aga siis, kui istume vanaisa surivoodil või jätame viimast korda hüvasti kalli lapsepõlvesõbraga, kellega tahtsime veel kokku saada, aga kelle elulõng järsku läbi lõigati. Neil hetkedel on tavaline, et inimese peast vilksatavad läbi küsimused: mis on elu mõte? Miks mina siin maailmas olen? Kas sellel kõigel on rohkem tähendust, kui esmapilgul paistab? Mida peaksin veel oma eluga ette võtma, et kunagi rahulikult lahkuda?

Kristlik maailmavaade toetub kindlalt teadmisele, et iga inimese elul on mõte ja tähendus. Kristlus mõtestab maailma sellisel viisil, mis toob esile iga inimese hindamatu väärtuse ja asetab selle elu laiemasse konteksti. See laiem kontekst hõlmab kogu maailma ajalugu selle algusest lõpuni – aga seda teemat käsitleme pikemalt veidi hiljem. Praegu on oluline mõista, et keegi meist ei ole siin juhuslikult ega eksikombel. Me oleme siin, sest meid on loodud mingi mõtte ja eesmärgiga. Kristlased usuvad, et just Jumal on kõigi inimeste elu loojaks ja allikaks – ning sellest tulenevalt ka mõtestajaks. Piibel seisab kindlalt vastu filosoofiatele ja maailmavaadetele, mis ususvad elu tekke olevat juhusliku ja seega ka sügavama tähenduseta. Kristlikule maailmavaatele panevad tugeva aluse Piibli kõige esimesed sõnad: „Alguses lõi Jumal…“ (1. Moosese 1:1) See tähendab, et enne nähtava universumi tekkimist oli juba olemas keegi, kelle mõistuslikust tahtest ja ülimast tarkusest on loodud kõik, mis on kunagi olemas olnud. See kõik hõlmab ka sind ja mind. Keegi meist ei ole miljonite juhuslike kokkulangemiste tulemus, igaüks meist on loodud Jumala poolt. Millegipärast on meid siin maailmas vaja, millegipärast on meie elu oluline ja kallihinnaline.

Võib-olla ei ole sa selle peale kunagi mõelnud, aga palju olulisem kui mingite asjade tegemine ja teiste asjade tegemisest hoidumine on kristliku mõtteviisi jaoks arusaamine elu allikast ja selle kõikehõlmavast mõttest. Kristlus ei tähenda seda, et peaksid ringi käima mõttega „Oi, ma ei tohi seda teha, aga toda ma lausa pean tegema.“ Kristlus tähendab tegelikult võimalust igal hommikul üles ärgata mõttega „Mulle on antud veel üks päev selleks, et võiksin elada mõtestatud ja kasulikku elu. Võin tänast päeva alustada rahuliku südamega, teades, et minu elul on mõte.“

Piibel on raamat, mis väärtustab iga elu. Kuigi see on väga vana tekst, mis on kirja pandud meiega võrreldes hoopis teistsuguses kultuuris ja paigas, tihtipeale kirjeldades sündmusi, mida meil on keeruline mõista, tuleb selles siiski esile inimelu mõõtmatu väärtus. Üks tekst, mis sellest räägib, on Jeremija 1. peatüki 5. salm (Piibli leiad aadressil piibel.net). See on üks neist tekstidest, kus Jumal kinnitab Jeremija-nimelisele mehele: „Sinu elul on mõte ja sinu elul on eesmärk!“


Palun mõtle järgmistele küsimustele ja kirjuta vastused enda jaoks üles:

Loe Jeremija 1:5. Milliseid tundeid see tekstike sinus tekitab?

Kuidas ennast tunneksid, kui keegi kinnitaks sulle sinu elu olulisust ja eesmärgipärasust?

Kuigi Artur Alliksaar on oma kaunis luuletuses öelnud: „Ei ole paremaid, halvemaid aegu / on ainult hetk, milles viibime praegu,“ teame kõik omast käest paremate ja halvemate aegade reaalsust. Usk Jumalasse, kes on iga inimese loonud, tähendab ühtlasi usku, et igal eluetapil – nii lihtsamal kui ka keerulisemal – on samuti mingi tähendus. Piibelgi kinnitab seda, et me läheme inimestena erinevatest aegadest läbi ja et igaks asjaks siin päikese all on määratud oma aeg.

Loe Koguja raamatu 3. peatükist salmid 1–8 ning mõtiskle, milliseid aegu oled sina oma elus näinud.

Loe nüüd sellestsamast peatükist salmid 10–15. Milliseid tegevusi need salmid väärtustavad?

Kui tunned, et sinu elul ei ole fookust või sa ei tea, kuhu ja miks sa oma elus suundud, siis kutsun sind üles järgmiste nädalate jooksul seda piiblikursust läbima. Kes teab, võib-olla leiad selle aja jooksul oma elule taas sihi ja suuna!

Jeesus, kelle õpetustel ja elul kristlik maailmavaade põhineb, ütles kord huvitavad sõnad elu kohta. Loe tema sõnad Johannese evangeeliumi 10. peatüki 10. salmi teisest poolest. Kui sa mõtled „ülirohke elu“ peale, sellise elu peale, mida ei kammitse hirm, mineviku läbikukkumised ega sõltuvused, siis millist elu sa ette kujutad? Mida sa tahaksid veel korda saata, millest julgeksid veel unistada, kui sa saaksid elada kindlas teadmises, et sinu elu on tähendusrikas ja et sinu käeulatuses on ülirohke elu?

Tähendusrikka elu juurde kuulub kindlasti tegelemine millegagi, mis on inimese jaoks oluline ja südamelähedane. Kirjanik Frederick Buechner on kutsumuse kohta kirjutanud, et see on miski, kus „saavad kokku sinu sügav rõõm ja maailma sügav vajadus“. Kutsumus on ühest küljest jumalik – see on Looja Jumala plaan sinu elu jaoks – ja teisest küljest on see inimlik. See on miski, millest leiad oma päevadesse rõõmu ja rahulolutunde.

Mõtle asjadele ja tegevustele, mis sulle kõige enam rahulolu pakuvad. Millisele kutsumusele need võiksid viidata? Kuidas saaksid selle kaudu teiste elu paremaks muuta?

Palve

Jumal, kui Sa tõesti oled mind loonud ja kui Sa tõesti soovid, et ma elaksin mõtestatud ja eesmärgipärast elu, siis anna mulle kindel veendumus selle kohta, miks ma siin maailmas olen. Aita mul näha oma elu kui lugu, mida Sina kirjutad ja millel on laiem mõju ning tähendus, kui ma siiani olen arvanud. Aitäh! Aamen.

Tsitaate

 • „Sinu potentsiaal on kõikide võimaluste summa, mis Jumalal sinu elu jaoks varuks on.“ – Charles Stanley 
 • „Praegu on meie aeg Jumala pikal ajajoonel. Mida me võtame siin maailmas ette Jumala ühe hingetõmbe jooksul? Me oleme justkui kaduv tuuleõhk ja peame oma aega targalt kasutama. Nüüd on meie kord. Juhata meid, Issand, ja pane meid tegutsema.“ – Beth Moore 
 • „Ei ole olemas ühtegi inimest, kes oleks Jumala eesmärgi jaoks kasutu.“ – Alistair Begg 
 • „Me ei peaks kartma läbikukkumist, vaid hoopis seda, et me oleme edukad asjades, millel ei ole viimselt mitte mingit tähtsust.“ – Francis Chan

Kas soovid oma lugu rohkem tundma õppida?

 1. Kujutle oma elu raamatuna. Millised oleksid selle peatükid? Pane igale peatükile pealkiri. Millised elusündmused on sulle toonud kõige rohkem rõõmu ja kõige rohkem valu? Pane need kirja.
 2. Kujutle oma viimast elupäeva ja lõpeta sellest kujutluspildist lähtuvalt need laused:
  • „Mind jäävad mäletama …“
  • „Minu jaoks oli kõige tähtsam …“
  • „Soovin, et oleksin …“
  • „Minu elul oli mõte, sest …“
 3. Kas sinu elus on keegi, kellega peaksid rahu leidmiseks ära leppima?